Thời Trang

12 set đồ hack tuổi diệu kỳ của sao Hàn 30+, chị em áp dụng thì nhìn xịn hết sức chứ không hề “cưa sừng làm nghé”

Vừa trẻ trung lại vừa thanh lịch đúng tuổi, chị em 30+ chắc chắn sẽ không thể bỏ qua những công thức diện đồ sau đây của sao Hàn 30+.

[ux_image id=”8619″ image_size=”large” caption=”true”][gap][ux_image id=”8620″ image_size=”large” caption=”true”][gap][ux_image id=”8621″ image_size=”large” caption=”true”][gap][ux_image id=”8622″ image_size=”large” caption=”true”][gap][ux_image id=”8623″ image_size=”large” caption=”true”][gap][ux_image id=”8624″ image_size=”large” caption=”true”][gap][ux_image id=”8625″ image_size=”large” caption=”true”][gap][ux_image id=”8626″ image_size=”large” caption=”true”][gap][ux_image id=”8627″ image_size=”large” caption=”true”][gap][ux_image id=”8628″ image_size=”large” caption=”true”][gap][ux_image id=”8629″ image_size=”large” caption=”true”][gap][ux_image id=”8630″ image_size=”large” caption=”true”][gap]

Ảnh: Instagram NV

Theo: Phụ Nữ Việt Nam